ALKEV Özel Ortaokulu

Öğrencilerimiz ALKEV Özel İlkokulunda akademik ve davranışsal alanlarda atılan sağlam temellerin üzerine, ALKEV Özel Ortaokulunda eğitim öğretim faaliyetlerimiz ışığında, akademik ve davranışsal politikalarımız doğrultusunda gelişimlerini sürdürmektedirler.

Ortaokulumuzda tüm ders müfredatları, ALKEV Müfredat Politikası doğrultusunda ulusal ve uluslararası öğretim programları entegrasyonuyla hazırlanır.

Özellikle ilkokuldan ortaokula geçiş sınıf seviyesi olan 5.sınıf düzeyinde haftalık 16 saat Almanca ve 5 saat İngilizce olmak üzere toplam 21 saat yoğun bir dil eğitimi uygulaması mevcuttur. Dil eğitimi uygulamalarına 8. sınıf seviyesine kadar Almanca ve İngilizce olarak yoğun bir şekilde devam edilerek, öğrencilerimiz Almanca dil eğitimi ve İngilizce dil eğitimi AB kriterleri dil standartlarına göre gerçekleşir. Almanca dil eğitimi B1 seviyesinde tamamlarlar.

Okulumuzda öğretimi planlama sürecinde iki temel çerçeve kullanılır. Bunlardan ilki olan Tasarım Yoluyla Anlama (UbD); geriye dönük tasarım yaklaşımına dayalı, derin öğrenme ve transferi odağına alan bir planlama çerçevesidir. UbD sayesinde tüm öğrenciler için etkili ve aktif öğrenme yaşantıları garanti altına alınır.

İkinci temel çerçeve ise “Bireysel farklılıklar istisna değil normdur.” ilkesini savunan Öğrenmede Evrensel Tasarım (UDL) programıdır. Öğretme ve öğrenmeye yönelik bu yaklaşım, eğitimde standartlaşmayı değil farklılaştırmayı amaçlayarak her öğrencinin farklılıklarına yönelik alternatifler geliştirir. Öğrencilere seçim fırsatı sağlar; öğretimde içeriği, süreci ve öğrenme ürünlerini çeşitlendirir. Farklı öğretim yöntemleriyle öğrenmenin önündeki engelleri kaldırarak her öğrencinin öğrenme düzeyini en üst düzeye çıkarır.

ALKEV Özel Okulları olarak öğrenim süreci, öğrenci merkezlidir. Bu doğrultuda alan derslerimiz, öğrencilerimizin araştıran, araştırdığını analiz eden, sorgulayan, sözlü ve yazılı ifadelerinde ana dil kurallarına uyan, analitik ve eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek, günlük hayattaki deneyimlerini farklı disiplinlere aktarabilen, 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış akademik başarısı yüksek bireyler olarak yetiştirmelerine zemin hazırlamaktadır. “Öğrenmeyi öğrenen öğrenciler yetiştirmeyi” hedef alan derslerimiz, olumlu bir öğrenme ortamında bilginin kalıcılığına olanak verecek öğretim metotları, yöntem ve teknikler ile şekillendirilir.

ALKEV Özel OrtaokuluÖğretim programlarımız okulumuzun gelişmiş teknolojik alt yapısına uygun hale getirilerek uygulanmaktadır. Bu doğrultuda dersler, akıllı tahta uygulamalarının yanı sıra “tablet bilgisayarlar” gibi teknolojik ders materyalleriyle de zenginleştirilmektedir. Bu sayede öğrencilerin öğrenirken eğlenmeleri ve çağın getirdiği teknolojik gelişmelerden haberdar olmaları planlanmıştır.

Sosyal ve kültürel etkinliklere de önem verilen okulumuzda öğrencilerimiz ilgi alanlarına göre seçtikleri kulüplerde kişisel gelişimlerine destek olurken sosyal sorumluluk duygusu yüksek, estetik bilinç ve zevk kazanmış, yeniliklere açık birer dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemektedirler.

Ortaokul Başarı ve Ödüllerimiz için tıklayınız.